Workshop Fotograferen met je Smartphone

Miks organiseert enkele workshops over fotograferen met je Smartphone.
In de flyer vindt u meer informatie.

Openingstijden Miks welzijn in de vakantieperiode

Miks welzijn heeft een beperkte openstelling in de zomervakantie.
Van maandag 24 juli t/m vrijdag  25 augustus is Miks welzijn op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 12:30 uur.

In verband met de zomervakantie is Punt Twa JOURE gesloten vanaf maandag 24 juli t/m vrijdag 18 augustus. Met uitzondering van REGELHULP: u kunt op dinsdag 25 juli van 14:00 tot 16:00 uur terecht met vragen m.b.t. invullen van formulieren. U kunt bellen naar 06-16545111 en dan komt er binnen enkele minuten een medewerker om u van dienst te zijn. Op de dinsdagen 1, 8, 15, 22 augustus is REGELHULP ‘s morgens tussen 09:00 tot 10:00 uur geopend.
Punt Twa Lemmer is tijdens de basisschoolvakantie gesloten en Punt Twa Balk is tijdens de vakantieperiode geopend op de woensdag tussen 09.00-14.00 uur.

Voor dringende vragen  kunt u  contact opnemen met Miks welzijn; tijdens werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar op 0513-414593.  Als u een individuele vraag heeft kunt u deze ook mailen naar: Xtra@miks-welzijn.nl

Timpaan Welzijn en Miks welzijn zetten in op duurzaamheid

Uitgifte voedselbank Joure

Uitgifte voedselbank Joure

Om de pakkettenuitgifte van de Voedselbank de Utjouwer in Joure te optimaliseren heeft Timpaan Welzijn tafels geschonken. De voedselbank maakt wekelijks gebruik van een ruimte in het pand van Miks welzijn aan de Brugstraat te Joure en kan met de extra tafels efficiënter de pakketten samenstellen en de uitgifte doen.

De activiteit Punt Twa te Balk heeft bureaus ‘s gekregen zodat overtollig meubilair een goed plekje vindt. De activiteit Punt Twa is een samenwerking van Timpaan Welzijn en Miks welzijn. Door het slim gebruiken van meubilair dragen we als betrokken welzijnsorganisaties een steentje bij aan de duurzaamheid.

15 juni – Miks gesloten vanaf 13.00 uur

Vandaag is Miks vanaf 13.00 uur gesloten i.v.m. een personeelsuitje.
Vanaf vrijdag 16 juni kunt u weer op onze gewone openingstijden bij ons terecht.

Vacature Lid Raad van Toezicht

Vacature Lid Raad van Toezicht

Miks welzijn zoekt i.v.m. het beëindigen van de zittingstermijn, per 1 augustus 2017, een Lid voor de Raad van Toezicht (M/V).

Voor de volledige tekst kunt u onze vacature bekijken.

Circuittraining Joure

060417-poster-circuittraining-A4-92dpi

Miks is gesloten op de volgende dagen

In verband met feest- of nationale vrije dagen is Miks gesloten en niet telefonisch bereikbaar op de volgende data:

  • Donderdag 27 april: Koningsdag. locatie Brugstraat is gesloten. SvS afwezig.
  • Vrijdag 28 april: Locatie Brugstraat is gesloten. SvS en voedselbank de Utjouwer aanwezig
  • Vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag. locatie Brugstraat is gesloten. SvS en voedselbank de Utjouwer aanwezig
  • Donderdag 25 mei: Hemelvaart. locatie Brugstraat is gesloten. SvS afwezig.
  • Vrijdag 26 mei: Locatie Brugstraat is gesloten. SvS en voedselbank de Utjouwer aanwezig
  • Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag. locatie Brugstraat is gesloten. SvS afwezig.

Bewonerspeiling draagvlak zorgcoöperatie van start

Bakhuizen – Afgelopen woensdagmiddag, 22 maart, is gestart met een huis-aan-huis-peiling in Bakhuizen. Bewoners en studenten van NHL werken samen om met bewoners van Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum in gesprek te komen over het klimaat in de buurt en de behoefte te peilen voor een zorgcoöperatie.

foto bewoners en studenten peiling zorgcooperatieDit bewonersinitiatief is onderdeel van het programma Better Bakhuzen. Initiatiefnemers willen de belangstelling voor het opzetten van een zogenaamde zorgcoöperatie in deze dorpen verkennen.
In totaal zullen de komende tien weken een kleine duizend adressen bezocht worden. Bewoners zal gevraagd worden naar het sociale klimaat in hun straat cq. buurt en naar hun huidige activiteiten in het “omzien naar elkaar”. Met deze peiling hopen de initiatiefnemers een beeld te krijgen van de bereidheid voor onderlinge hulp en draagvlak voor een zogenaamde zorgcoöperatie.
Onderdeel van de aanpak is ook het organiseren van huiskamergesprekken; eenmalige bijeenkomsten met buurtgenoten waarbij dieper op de actuele thema’s wordt ingegaan. De bewonerspeiling en behoefteinventarisatie wordt ondersteund door Miks welzijn.
De zorgcoöperatie in oprichting zal onder de naam ‘Dorpshulp’ naar buiten treden en kan een oplossing bieden voor een sterk terugtrekkende overheid en de verdere vergrijzing met toenemende zorgvraag.

Over het programma ‘Better Bakhuzen’
Bakhuizen is een fijn dorp om in te wonen, werken en recreëren. Bakhústers zetten zich graag in om het dorp verder te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor is door het Dorpsbelang het programma ‘Better Bakhuzen’ gestart.
Met ‘Better Bakhuzen’ werken dorpsgenoten samen aan een integraal plan om toe te werken naar een vitaal dorp waar het voor jong en oud prettig leven is én blijft.
Er wordt gewerkt aan 4 onderliggende projecten, namelijk sociaal economische leefbaarheid; verbeteren centrum van het dorp; verbeteren van entrees, routes en groen; opwaarderen bedrijventerrein plus bedrijvigheid.

Circuittraining Joure bestaat twee jaar

Uitnodiging ThaisCircuittraining Joure bestaat twee jaar en viert dit feestelijk met een Thais diner mogelijk gemaakt door twee (Thaise) deelneemsters van de trainingen op dinsdag en donderdag.


Westermar Toaniel spilet ‘Brún Kafee Dûbel D’

westermartonielBuertferiening Westermar spilet op 3 en 4 febrewaris yn Party en sealesintrum ’t Haske it toanielstik ‘Brún Kafee Dûbel D’. It is in blijspul fan Evelien Evers. De Fryske bewurking is fan Roel Klijnstra.

Wêrom Dûbel D? Nee, hear, it is net wat jo tinke. Dûbel D stiet foar: Durkje en Dieuwke. In pear fleurige susters, dy’t tegearre it bewâld hawwe oer in brún kafee. In kafee, dêr’t typyske karakters klant binne. Bygelyks Rein, dy’t mient dat hy altyd gelyk hat. Evert-Jan, dy’t wol gauris in slokje te folle op hat. Sytske, syn frou, in fekke, dy’t ek wol in slokje mei. Harm, in motorrider yn ieren en sinen, mar graach oerdriuwe mei. De artistike Minke, dy’t altyd har hûntsje yn it petear belûkt. Bearn, dy’t mar in inkele kear komt, omdat hy sa op syn sinten sit. It slagget him ek hieltyd, om sûnder te beteljen wer fuort te gean. Mar dêr kin de skoarstien net fan rikje. Wylst it der mei it kafee al faai foar stiet. Soe it de susters slagje om de holle boppe wetter hâlden? 

De foarstellingen begjinne om 20.00 oere. Kaarten kostje € 11,00 (freed) of € 12,50 (sneon) en binne te keap by Primera Joure, De Merk 3 op ‘e Jouwer.

Westermartoaniel_poster