Sollicitatieprocedure stage vacatures

Sollicitatieprocedure stage vacatures

  • De stagiair schrijft een sollicitatiebrief met cv. Daarin wordt duidelijk genoemd: opleiding en leerroute, opleidingsinstituut, de periode, het aantal uren, de werkdagen en welke stage vacature het betreft. De stagiair ontvangt een ontvangstbevestiging voor de sollicitatiebrief.
  • De stage coördinator doet een voorselectie op de ontvangen sollicitatiebrieven en geeft de gegevens door aan de betreffende afdeling. De betreffende praktijkbegeleider nodigt de sollicitanten uit voor een sollicitatiegesprek.
  • De praktijkbegeleider en eventueel teamleider voeren met de stagiair het sollicitatiegesprek (maximaal 30 minuten).
  • De praktijkbegeleider en teamleider overleggen of de stagiair voldoet aan de criteria en bepalen of de stagiair wordt aangenomen op de stage vacature.

Onkostenvergoeding:

  • Stage 20 uur of meer per week (minimaal 12 weken); € 80,00 per maand.
  • Stagiaires die buiten de gemeente wonen en niet in het bezit zijn van een ov-jaarkaart ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten.
  • Kilometers die gereden worden voor stage werkzaamheden (zoals b.v. huisbezoeken) vallen onder een kilometervergoeding.

Sollicitatiebrief per mail zenden aan:
Stage coördinator Anneke Nagel: anagel@miks-welzijn.nl