Raad van Toezicht en bestuur

Raad van Toezicht en bestuur

Miks welzijn heeft een Raad van Toezicht (RvT).

Onderstaand een overzicht van enkele documenten die betrekking op de RvT hebben.

Reglement voor Raad van Toezicht
Reglement commissie financiën stichting Miks welzijn
Profiel Raad van Toezicht
Profiel leden Raad van Toezicht
Nevenfuncties overzicht
Samenstelling RvT en rooster van aftreden
Bezoldiging Raad van Toezicht Miks welzijn