Raad van Toezicht en bestuur

Raad van Toezicht en bestuur

I.v.m. beëindiging van de zittingstermijn is Miks welzijn per 1 augustus 2017 op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.

Miks welzijn heeft een Raad van Toezicht (RvT).
Sinds het vertrek van Tjitske Stegenga per 1 augustus 2016 is Annette de Vries benoemd als directeur-bestuurder a.i.

Onderstaand een overzicht van enkele documenten die betrekking op de RvT hebben.

Reglement voor Raad van Toezicht
Reglement commissie financiën stichting Miks welzijn
Profiel Raad van Toezicht
Profiel leden Raad van Toezicht
Nevenfuncties overzicht
Samenstelling RvT en rooster van aftreden
Bezoldiging Raad van Toezicht Miks welzijn