Algemeen

Algemeen


Missie
Miks welzijn zet zich in voor alle kwetsbare groepen die steun zoeken bij het deelnemen aan de samenleving. Daarnaast ondersteunen wij burgers in De Friese Meren bij het bevorderen van hun eigen verantwoordelijkheid.

Visie
Wij spelen in op relevante maatschappelijke ontwikkelingen, door het vergroten van de zelfredzaamheid en betrokkenheid van mensen in en aan de samenleving.
Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke situatie en ontwikkeling. Daarnaast wil Miks mensen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de samenleving als geheel. We leggen daarbij met name het accent op preventie door middel van individuele en groepgerichte advisering, activering en ondersteuning.

Miks deelt kennis en expertise met anderen en is gericht op integrale en effectieve samenwerking en ziet samenwerking als enige weg om actuele maatschappelijke vragen op te lossen. Ook signaleren wij door aan te geven waar risico’s welzijn in de weg staan en denken we mee hoe deze op zijn te lossen.

Kernkwaliteiten
Waar is Miks welzijn dan heel goed in? Eén van onze kernkwaliteiten is het verbinden van mensen. In het bijzonder het verbinden van mensen uit kwetsbare groepen in de samenleving. Wij blinken uit in de samenwerking met maatschappelijke organisaties en burgers om de participatie van kwetsbare groepen te bevorderen.

Kernwaarden
De medewerkers die bij Miks welzijn werken zijn professioneel, werken volgens de nieuwe standaarden zoals gedefinieerd in het programma Welzijn Nieuwe Stijl en zijn afrekenbaar op projecten en de daarbinnen gestelde doelstellingen. Compassie, inleven in de situatie van kwetsbare medemensen is onmisbaar.

Het volledige document ‘Missie en visie’ kunt u openen via de volgende link: Missie en visie van Miks welzijn

Miks welzijn wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Aanvullende organisatiegegevens:
KvK: 41000336
RSIN: 0040.08.248