Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Steunpunt Mantelzorg zet zich in voor mantelzorgers die behoefte hebben aan:

– individuele ondersteuning

– begeleiding

– advies

– ontspanning

Heeft u behoefte aan hulp? Neem dan contact op met Francien Bekius.