De Bining

De Bining

De Bining is een samenwerking tussen diverse organisaties en beantwoordt vragen van burgers op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en onderwijs. Het doel is om de leefbaarheid, veiligheid en actief burgerschap binnen de gemeente te vergroten. Elk geografisch gebied heeft een vast aanspreekpersoon: de “binder”. Dit is de verbinder van die regio, de persoon die er ‘ís’. De Binder vergroot en versterkt onderlinge verbindingen tussen burger, organisaties en de lokale omgeving.

Bij deze binder komen alle vragen binnen. De binder werkt nauw samen met de dorpen- en wijkcoördinator, het WMO-loket en alle relevante maatschappelijke organisaties. Hij/zij gaat met de vragen aan de slag, wint zo nodig informatie in en geeft advies. Desgewenst wordt de samenwerking gezocht met collega’s in de regio.

Heeft u een vraag voor de binder? Neem dan contact op met: Francien Bekius of Gerry Broersma.