Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw

Iedereen woont graag in een dorp, wijk, buurt of straat waar hij/zij zich veilig en vertrouwd voelt. Waar respect is voor elkaar en waar we gewoon onszelf kunnen zijn. Om prettig met elkaar samen te kunnen leven moet iedereen zijn beste beentje voorzetten, want alleen dan ontstaat er een veilige en vertrouwde omgeving. Miks welzijn helpt inwoners bij het leefbaar houden of maken van hun woonomgeving.

Miks welzijn adviseert en helpt bij:

  • buurtproblemen
  • buurtinitiatieven
  • dorpsvisies
  • herstructureringsvraagstukken
  • sociaal culturele ontmoetingen
  • vrijwilligersvraagstukken