Beweeg en Cultuur Coaches

Beweeg- en cultuur coaches

Beweegcoach sport op basisscholen
De beweegcoach draagt bij aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en een gezonde leefstijl. Via scholen wordt een grote groep inwoners van de gemeente bereikt. Een sportieve opvoeding en het aanleren van een gezonde leefstijl bij basisschoolleerlingen heeft een breed maatschappelijk nut.

Aanvullend naschools aanbod sport en cultuur
Sport en cultuur leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van een kind dat op de basisschool zit. De taak van beweeg- en cultuurcoaches is om voldoende variëteit en diepgang te brengen in het aanbod en dit toegankelijk te maken voor iedereen. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd achterstand oplopen en stimuleren we (het ontdekken van) hun talenten.

Beweegcoach sportverenigingen
Eén van de doelstellingen van de beweeg- en cultuurcoaches is het versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie, is. Ook de inzet van sport binnen het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk is erg belangrijk. De beweegcoach ondersteunt bijvoorbeeld sportverenigingen in het voorkomen van uitval, maar ook bij het ontwikkelen van aangepaste sporten.

Cultuurcoach
Goed cultuuronderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het fundament hiervan ligt in het basisonderwijs. Bekend is dat volwassenen meer culturele activiteiten ondernemen en hierin participeren, wanneer zij als kind in aanraking zijn geweest met kunst en cultuur. De cultuurmakelaar verbindt de vraag van onderwijs en samenleving naar kunst- en cultuuractiviteiten met het aanbod van aanbieders.

Beweegcoach gezondheid (inclusief JOGG)
De strijd tegen overgewicht is een van de speerpunten van het gezondheidsbeleid van de gemeente. Ook het tegengaan van diabetes, depressie, eenzaamheid, roken en schadelijk alcoholgebruik is van belang. De beweegcoach speelt een rol in het bevorderen van een gezondere levensstijl binnen specifieke doelgroepen met gezondheidsachterstanden. De beweegcoach zet zich in voor de programma’s GIDS (Gezond In De Stad) en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Beweeg- en cultuurcoaches in het sociaal domein
Het werkterrein van de beweeg- en cultuurcoaches bestrijkt vrijwel alle werkvelden van het welzijnswerk. De coaches vervullen een signalerende, preventieve en ondersteunende taak. Zij werken gebiedsgericht binnen multidisciplinaire teams en dragen bij aan het voorkomen van persoonlijke en maatschappelijke problemen. Zij werken nauw samen met alle aspecten van de basisvoorziening welzijn.

Voor meer informatie gaat u naar: www.bccmiks-welzijn.nl