Mantelzorgcafe over De Apotheek

Donderdag 17 mei is er weer een Mantelzorg Café in Joure. Het thema van deze avond is De Apotheek in de Werf. Drs. Judith Weits is apotheker in het nieuwe woon-zorg complex De Werf. Drs. Weits geeft deze avond informatie over de apotheek BENU, de route van recept tot uitgifte medicijnen en het veilig omgaan met en in nemen van medicijnen. Na de pauze is er gelegenheid om de apotheek te bezichtigen.

Het programma van deze avond start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten. De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Andere drankjes zijn voor eigen rekening. Opgeven kan bij Punt Twa (Miks Welzijn ), telefonisch via 0513-414593 of per mail: telefoon@miks-welzijn.nl . In verband met de beperkte ruimte in het wijkcentrum is opgave deze keer verplicht

Het Mantelzorg Café is een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en er is informatie over zaken die voor mantelzorgers van belang zijn.

Het Mantelzorg Café wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen : Patyna, Buurtzorg Skarsterlân, Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten (Sint Theresia) en Punt Twa ( MIks welzijn).0001