Eerste Buurtbakkie met Tabletpret succesvol afgesloten

De eerste “Buurtbakkie met Tabletpret” is afgerond. En hoe?! Twintig weken kwam een groep senioren bij elkaar in het dorpshuis De Brêge van Echtenerbrug. Daar werden de vele mogelijkheden van een tablet doorgenomen, onder het genot van een bakje koffie en op een ontspannen manier. Vrijwillige dorpsgenoten hielpen de deelnemers daarbij op weg. En natuurlijk leerden de vrijwilligers ook weer van elkaar. Wie zelf geen tablet had, kon er tijdens het project eentje in bruikleen krijgen om thuis te oefenen. Foto’s maken en opslaan, apps installeren, spelletjes doen, opzoeken van informatie via Google, beeldbellen, Facebook, veilig internetgebruik, zorgapps; het kwam allemaal voorbij.

Bibliotheek Mar & Fean en Miks welzijn ontwikkelden Buurtbakkie met Tabletpret. Zij ondersteunen de drie dorpen waar dit project draait. Tijdens een gezellig samenzijn leren de deelnemers om (beter) met de tablet of iPad om te gaan. Echtenerbrug ging afgelopen najaar al van start. Nijemirdum begon in januari en heeft nu een zomerstop. En in Goingarijp gaat volgende week de derde groep van start. Wanneer deze drie groepen zijn afgerond wordt een draaiboek gemaakt, dat aan het eind van dit jaar aan alle dorpen in De Fryske Marren wordt aangeboden. Wilt u hierover alvast informatie? Bel of mail dan met Rosalie de Konink, Miks welzijn, 0513-414593 of rdekonink@miks-welzijn.nl


certificaat Buurtbakkie met Tabletpretuitreiking certificaat groep met certificaten