Nieuw initiatief: ontmoetingscafé Halte 8

halte-8Halte 8 is een ontmoetingscafé dat eens per 2 maanden plaats zal vinden in ’t Haske in Balk (Dubbelstraat 10) en start op dinsdag 20 september om 19.45u.

Doel is om mantelzorgers, zorgvragers, familieleden, professionals en andere belangstellenden te informeren over verschillende thema’s die op zorg- en welzijnsgebied relevant zijn. De avonden zullen uit 2 gedeeltes bestaan, een informerend gedeelte met vaak een gastspreker (bijvoorbeeld een geriater, psychiater, vul maar aan: ideeën zijn welkom) en een ontspannen gedeelte om ervaringen te delen/uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Op dinsdag 20 september a.s. is de eerste keer. Wethouder Frans Veltman van De Fryske Marren komt de opening verzorgen en de initiërende organisaties stellen zichzelf voor. Ook krijgen we graag input van de bezoekers omtrent thema’s die men graag voorbij ziet komen de volgende keren. We willen graag peilen waar de behoefte ligt van de potentiële bezoekers.

Halte 8 is een samenwerkingsverband tussen de volgende organisaties: Punt Twa Balk e.o., Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat, Patyna, AanZet, Buurtzorg Gaasterland, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Tinz, Hof en Hiem (Talma Hiem).

We hopen dat we u/je dinsdag 20 september mogen verwelkomen in ’t Haske in Balk.