Dementie & Mantelzorg

Het Mantelzorg Café is een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en er is informatie over zaken die voor mantelzorgers van belang zijn.

TinZ, Patyna, Buurtzorg Skarsterlân, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten en Punt Twa ( MIks welzijn) organiseren voor de derde keer het Mantelzorg Café. In de foyer van Miks, Brugstraat 1, 8501 EV te Joure bent u op donderdag 8 september 2016 van harte welkom.

Het thema van deze avond zal zijn “Dementie & Mantelzorg”. Wat is dementie? Wat betekent het voor u als mantelzorger?
Mevr. Hebel Feddema, werkzaam als geriater in ziekenhuis Tjongerschans, zal ons hier informatie over geven.
Het programma van deze avond start om 20.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Andere drankjes zijn voor eigen rekening.

U kunt zich opgeven bij Punt Twa (Miks Welzijn ), telefonisch via 0513-414593 of per mail: telefoon@miks-welzijn.nl . U kunt ook komen zonder opgave, maar om te kunnen weten op hoeveel personen er moet worden gerekend , geeft de organisatie er de voorkeur aan dat u zich opgeeft.

Als iemand bij u thuis een oogje in het zeil moet houden, kunt u dat melden bij uw opgave, in dat geval kunnen we de ervaren vrijwilligers van Stand-by inschakelen voor vervangende mantelzorg.

Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u, minimaal één dag van te voren, contact opnemen met de Stichting Vervoersdienst Skarsterlân, tel. 0513-418520, bereikbaar van 09.00 tot 10.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Francien Bekius, Mantelzorgondersteuning Miks welzijn, tel. 0513-414593.