Samenwerkingsverband De Fryske Marren biedt vrijwilligers basiscursus sociale zekerheid.

BASISCURSUS VRIJWILLIGERS SOCIALE ZEKERHEID

 

Vanuit het samenwerkingsverband in De Fryske Marren, bestaande uit Versus, Humanitas Thuisadministratie, Punt Twa, FSU en Adviesraad Sociaal Domein wordt binnen de gemeente De Fryske Marren de Basiscursus Sociale Zekerheid (2 dagdelen) aangeboden.

 

Wanneer/waar:

Data: dinsdagmorgen 13 september en woensdagmorgen 21 september 2016

Tijd: van 9.30 tot 12.00 uur

Locatie: Punt Twa – Miks Welzijn, Brugstraat 1 in Joure.

Voor wie:

De cursus is bedoeld voor personen die aan de slag zijn/willen als vrijwilliger.

Vrijwilligers kunnen kennis opdoen of bijspijkeren; leren het netwerk aan organisaties en andere vrijwilligers in De Fryske Marren kennen.

Door wie:

De cursusbegeleiding is in handen van Nanne de Jong van het FSU.

 

INHOUD:

·         Hulpverlening door vrijwilligers

·         Het ‘gebouw’ van de Sociale Zekerheid

·         De belangrijkste uitkeringen en voorzieningen

·         De Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Het gaat om 2 bijeenkomsten waarin op een levendige manier verkend wordt hoe de regelingen in elkaar steken en hoe ze in de praktijk uitwerken. Daarnaast wordt bekeken op welk netwerk in De Fryske Marren een beroep gedaan kan worden.

 

Bijeenkomst   dinsdag 13 september

·         Hulp- en dienstverlening door vrijwilligers en de sociale kaart (welke hulp en door wie?) van de Fryske Marren.

·         Het gebouw van de Sociale Zekerheid in vogelvlucht

·         de Participatiewet (bijstandsuitkering)

·         de Wet maatschappelijke ondersteuning en

·         het Sociaal WijkTeam.

 

Bijeenkomst woensdag   21 september

·         De eerste 2 ziektejaren en de arbeidsongeschiktheidsregelingen

·         De werkloosheidswet WW en de re-integratie regelingen (steun bij het vinden van werk)

·         Het gemeentelijk minimabeleid en de inkomensondersteunende regelingen.

 

In de cursusbijeenkomsten wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden en er is veel aandacht voor actuele veranderingen en ontwikkelingen. De cursisten krijgen een cursusmap mee.

 

De cursus start als er minimaal 8 deelnemers zijn. Het maximum aantal is 25 deelnemers. Het niet doorgaan van de cursus wordt tijdig doorgegeven. Bij GEEN bericht gaat de cursus gewoon door!

 

AANMELDEN (bij voorkeur per mail) voor de cursus vóór 8 september a.s:

Miks Welzijn

Postbus 117, 8500 AC Joure.

e-mail: info@miks-welzijn.nl

tel: 0513-414593

Bij de aanmelding graag naam, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer, organisatie doorgeven!