Annette de Vries tijdelijke Directeur-bestuurder van Miks welzijn

Zoals bekend, heeft Tjitske Stegenga per 1 augustus 2016 haar aanstelling als Directeur- bestuurder beëindigd. Vanaf die datum neemt Annet de Vries haar functie waar. Voor de ondersteuning van het traject om een nieuwe Directeur- bestuurder te vinden heeft de Raad van Toezicht bureau Roel & Jasper gevraagd.
Miks realiseert zich dat op dit moment de vakantie begint. Dat betekent dat vanaf eind augustus de zoektocht vervolgd wordt. Mochten er intussen mensen zijn die hun belangstelling al kenbaar willen maken dan kan dat eenvoudig door een email te sturen naar: werven@roeljasper.nl
Eind augustus zal dan nader contact worden opgenomen.