Het eerste gezamenlijke Mantelzorg cafe

Op donderdagavond 14 april 2016 vond het eerste Mantelzorg café ‘ Nieuwe Stijl ’ plaats in het Grand Café ‘ In Petear ’ in de Flecke te Joure. Voorheen organiseerde Miks Welzijn 2x per jaar een mantelzorg café op een middag, voortaan wordt dit elke 2 maanden op avond gehouden, op wisselende locaties. Vanaf nu organiseert een aantal organisaties gezamenlijk deze bijeenkomsten, namelijk Patyna, TinZ, Buurtzorg Joure en St. Nicolaasga, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Punt Twa / Miks Welzijn. 

Ongeveer 20 personen hebben het mantelzorg café bezocht. Het was een fijne, zinvolle avond. Aan de hand van een aantal gespreksvragen deelden de aanwezigen hun ervaringen met in mantelzorg in kleinere groepen. Er ontstonden openhartige gesprekken en er werd met elkaar mee geleefd en mee gedacht. Mantelzorger wordt men ongevraagd, het geeft vaak veel voldoening om er voor een naaste te kunnen zijn, maar het gevaar van overbelasting ligt op de loer. Daarover wisselden de deelnemers van gedachten. Juist ook hieraan ontleent het mantelzorg café zijn bestaansrecht: het is belangrijk om met anderen ervaringen uit te wisselen en het is ook prettig om er als mantelzorger soms eens even een avondje uit te zijn, met als gezelschap anderen die in een vergelijkbare situatie leven. 

Na de groepsgesprekken was er nog gelegenheid om zaken te delen met alle aanwezigen. Rond 21:30 uur maakten sommige bezoekers gebruik van een drankje om nog wat langer na te praten. Alle deelnemers kregen een exemplaar mee van het tijdschrift ‘ Mantelzorger ’ van Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers. 

Op donderdag 9 juni 2016 zal het volgende mantelzorg café worden gehouden, dan in het gebouw van Miks Welzijn aan de Brugstraat in Joure. De organisatie hoopt ook op die avond veel mantelzorgers te mogen verwelkomen.