Informatieve bijeenkomst voor mantelzorgers en belangstellenden in Balk

Rond de 25 personen kwamen woensdag 7 oktober jl. af op de mantelzorgbijeenkomst in Balk, georganiseerd door Stichting mantelzorg Gaasterlân-Sleat, Stipepunt Balk (Miks welzijn/Timpaan welzijn) en het Sociaal Wijkteam Balk
Het thema was In gesprek met het Sociaal Wijkteam Balk.

Trynstje Albada en Sible Muizelaar hebben eerst verteld over de nieuwe aanpak. Wat is er veranderd op het gebied van zorg en ondersteuning, hoe verloopt een keukentafelgesprek, wie zijn de mensen van het Sociaal Wijkteam? De gegeven informatie bracht na de pauze het gesprek goed op gang. Er werden vragen gesteld enervaringen gedeeld. Na de afsluiting van de avond, door Anita de Groot van Stichting mantelzorg Gaasterlân-Sleat, kon men persoonlijk nog bij Tryntsje en Sible terecht voor een vraag.

mantelzorgcafe 7 okt. 2mantelzorgcafe 7 oktober