In gesprek met het Sociale Wijkteam Balk

Er is veel veranderd in de zorg. De gemeente is voor een groot deel verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Iedereen wil natuurlijk dat ondersteuning en hulp snel en niet bureaucratisch wordt gegeven. Daarom is er in alle regio’s van de Fryske Marren een Sociaal Wijkteam.

Woensdag 7 oktober 2015, van 19.30 – 21.30 uur kunt u in gesprek met het Sociaal Wijkteam. Nienke Talstra en Tryntsje Albada komen namens hun team vertellen over de nieuwe aanpak. Hoe werkt het Sociaal Wijkteam m.b.t. begeleiding, ondersteuning, advies en opvang bij mensen, die het (even) zelf niet meer aan kunnen?
Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deze informatieve bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting mantelzorg Gaasterlân-Sleat, Stipepunt Balk (Miks welzijn/Timpaan welzijn) en Sociaal Wijkteam Balk en zal plaatsvinden in De Treemter, Bogermanstraat 3, 8561 BK Balk.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Wij hopen u op woensdag 7 oktober te mogen ontvangen.

Voor informatie of toelichting kunt u contact opnemen met:
 Anita de Groot, Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat. Telefoon: 0514-604218 of mail: georgedegroot@ziggo.nl
 Francien Bekius, Miks welzijn- Steunpunt Mantelzorg. Telefoon: 0513-414593 of mail: fbekius@miks-welzijn.nl