Coaches zetten aan tot sport en cultuur

De Fryske Marren zet beweeg- en cultuurcoaches in. Die moeten de inwoners ertoe aanzetten meer te sporten en deel te nemen aan kunstuitingen. Hoevel de gemeente vanaf 2016 62.000 euro bezuinigt op de çombinatiefunctionaris’, oftewel de voorloper van de coaches, ziet De Fryske Marren toch kans 11.3 voltijdbanen ervoor in te zetten. Dit kan dankzij diverse potjes en eigen bijdrages van deelnemers en verenigingen. De coaches moeten nieuwe doelgroepen bereiken, vooral kwetsbare jeugd.

Bron: Leeuwarder Courant