Waardering mantelzorg 2015

Gemeente De Fryske Marren hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Met het jaarlijkse mantelzorgcompliment wil de gemeente haar waardering hiervoor laten zien.
Vanaf 2015 is niet meer de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar de gemeente verantwoordelijk voor het mantelzorgwaardering. Elke gemeente mag op haar manier invulling geven aan de waardering van mantelzorgers. Gemeente De Fryske Marren kiest ervoor om mantelzorgers te waarderen met een geldbedrag van € 150,-. Hieronder leest u hoe u dit bedrag aanvraagt en welke criteria de gemeente gebruikt.

Kom ik in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
Gemeente De Fryske Marren wil graag alle mantelzorgers waarderen die langdurige en intensieve mantelzorg in de thuissituatie verlenen. Bent u mantelzorger? Dan mag u zelf de mantelzorgwaardering aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als u zelf woonachtig bent in gemeente De Fryske Marren. Het is niet noodzakelijk dat degene aan wie u mantelzorg verleent ook in gemeente De Fryske Marren woont.
Verder gelden de volgende criteria:
• U verleent langer dan zes maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg;
• U verricht taken die de zorgvrager zelf niet meer kan doen. Denk aan: huishoudelijke taken, administratie, persoonlijke verzorging, psychische begeleiding;
• U bent 18 jaar of ouder;
• U bent geen zorgvrijwilliger: u kunt niet op elk gewenst moment stoppen met mantelzorgen.

Hoe vraag ik de mantelzorgwaardering aan?
De mantelzorgwaardering kan tot uiterlijk 1 oktober 2015 aangevraagd worden via de website www.defryskemarren.nl/mantelzorg

Dit formulier kunt u printen en sturen naar:
Gemeente De Fryske Marren
T.a.v. afdeling samenleving
Postbus 101
8500 AC Joure

U kunt het formulier ook aanvragen via het Steunpunt Mantelzorg van Miks welzijn, 0513-414593, fbekius@miks-welzijn.nl. Heeft u nog vragen, neem dan ook gerust contact op met het Steunpunt Mantelzorg.