Het Iepen Mienskipsfûns zoekt inwoners met projectideeën om de leefbaarheid van Fryslân vergroten.

JOURE/LEMMER – Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid in Fryslân.

Op 17 augustus 2015 is de derde subsidieronde van het IMF opengesteld. U kunt uw projectidee aanmelden via www.streekwurkloket.nl. De officiele subsidieaanvraag inclusief projectplan, kostenbegroting en dekkingsplan, dient uiterlijk 30 september 2015 schriftelijk in het bezit te zijn van provincie Fryslân.

Met het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân voor 2015 2,5 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld om initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân verbeteren te ondersteunen. Het betreft projecten op het gebied van duurzame energie, landschap, culturele activiteiten, sociale innovatie, krimp, zorg, vervoer en bereikbaarheid. Projecten als de fietsroute “de Evacué” vanuit Noord-Holland over de Afsluitdijk naar Zuidwest Fryslân, de beeldentuin in Oudemirdum en het multifunctioneel evenemententerrein in Oudega (SWF) kregen steun uit het IMF.

Het provinciale Iepen Mienskipsfûns wordt in Zuidwest Fryslân uitgevoerd in samenwerking met Wetterskip Fryslân en de gemeenten de Fryske Marren en Súdwest Fryslân.

Meld u idee aan via www.streekwurkloket.nl. U ontvangt dan een officieel aanvraagformulier. Let op: Inwoners van de regio Zuidwest Fryslân kunnen enkel ideeën indienen waarvoor een subsidie wordt gevraagd van meer dan € 10.000,-. Het budget voor kleinere maatschappelijke initiatieven is in Zuidwest Fryslân voor 2015 uitgeput.
We nemen contact met u op om samen te kijken of uw idee in aanmerking komt voor steun uit het Iepen Mienskipsfûns. U kunt bij het projectbureau terecht voor al uw vragen over het aanvragen van de subsidie en advies over het opstellen van het projectplan. We helpen u graag verder.

Na overleg met uw contactpersoon kunt u de subsidieaanvraag formeel indienen. Het aanvraagformulier inclusief projectplan, kostenbegroting en dekkingsplan, dient uiterlijk 30 september 2015 schriftelijk in het bezit te zijn van provincie Fryslân.

Op 29 oktober wordt uw aanvraag door het adviesteam bekeken. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over de toekenning. Bij toekenning van subsidie kunt u uw project samen met anderen uit gaan voeren.

Artikel geplaatst door Brenda van Olphen op 19-08-15 14:43