Beeldverhaal! Brede School Joure Zuid

De Brede School Joure-Zuid is een PPS-project van Facilicom, maar de meeste gebruikers hebben daar natuurlijk geen weet van. Zij noemen het hun basisschool, kinderdagverblijf, BSO, peuterspeelzaal, of wijkcentrum, gaan er naartoe voor hun dagactiviteiten of worden er in ‘It Toanhûs’ geschoold in kunstzinnige vorming.

Foto’s bij dit beeldverhaal kunt u bekijken op: http://www.facilitaironline.nl/artikel/beeldverhaal