Ontspanningsweekend voor mantelzorgers

De Werkgroep Respijtweekend Fryslân organiseert na de zomer weer twee ontspanningsweekenden voor mantelzorgers uit Fryslân. Ook mantelzorgers uit De Fryske Marren kunnen hieraan deelnemen.

De dagelijkse zorg voor een zieke partner, kind of ander familielid kan een zware taak zijn. Vaak blijft voor de mantelzorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contacten of vakantie, terwijl het juist bij langdurige mantelzorg belangrijk is om af en toe de zorg los te kunnen laten. Afstand nemen, nieuwe energie opdoen, even tijd voor jezelf nemen!

Het weekend staat onder leiding van deskundige begeleiders. Mantelzorgers krijgen een wisselend programma aangeboden met ontspanning, momenten van ontmoeting en nog veel meer.

Wanneer?
Voor dit jaar hebben we het Hampshire Hotel – de Eese (Steenwijk) gereserveerd. Gezien de belangstelling van voorgaande jaren zijn er twee weekenden gereserveerd, namelijk vrijdag 11 t/m 13 september 2015 en vrijdag 18 t/m 20 september 2015
Wilt u meer informatie, aanmelding en/of hulp bij de organisatie van vervangende zorg? U kunt contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Miks welzijn, Francien Bekius, tel: 0513-414593/06-49671231 of via de mail: fbekius@miks-welzijn.nl