Mantelzorgcafé

Steunpunt Mantelzorg organiseert een aantal maal per jaar het Mantelzorgcafé, bedoeld voor mantelzorgers en gericht op contact, ontspanning en verdieping. Het thema van het Mantelzorgcafé op 22 april aanstaande is het Mantelzorgcompliment en alle ontwikkelingen daaromheen.

Vanaf 2015 is het landelijk mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank vervallen. Gemeente De Friese Meren wil mantelzorgers graag blijven waarderen. Voorheen ontvingen de mantelzorgers die voldeden aan de normen van de Sociale Verzekeringsbank een compliment. De Friese Meren wil echter een bredere groep mantelzorgers binnen de gemeente waarderen. Deze waardering is bedoeld als extra en ter ondersteuning van de mantelzorger.

We zullen dieper ingaan op het Mantelzorgcompliment, en de invulling daarvan, tijdens het Mantelzorgcafé. Mevrouw Van der Wekken van gemeente De Friese Meren is onze gastspreker. Zij zal met ons van gedachten wisselen over het Mantelzorgcompliment en De Friese Meren.

Wanneer : Woensdag 22 april 2015 van 15:00 tot 17:30 uur
Waar       : Miks welzijn, Brugstraat 1 te Joure

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur Ontvangst koffie/ thee met iets lekkers
15.15 uur Voorstellen gastspreker met toelichting mantelzorgcompliment
15.30 uur Themagesprek: Mantelzorgcompliment
16.15 uur Pauze met drankje en hapjes
16.45 uur Inventarisatie wensen, ideeën en samenvatting
17.15 uur Samenvatting en afsluiting

Deelname is aan het Mantelzorgcafé is gratis, echter is opgave vooraf wel gewenst. U kunt zich opgeven t/m 21 april bij Miks welzijn via 0513-414593 of per e-mail: telefoon@miks-welzijn.nl.

Als iemand bij u thuis een oogje in het zeil moet houden, kunt u dat melden bij uw opgave; zo nodig kunnen we de vrijwilligers van Stand-by inschakelen.

Mocht u problemen hebben met vervoer naar het Mantelzorgcafé, dan kunt u, minimaal één dag van te voren, contact opnemen met de Stichting Vervoersdienst Skarsterlân ( 0513-418520 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur).

Wij hopen u op 22 april te mogen ontvangen bij het Mantelzorgcafé!