Conferentie vrijwillige inzet trekt meer dan 250 belangstellenden.

Met het thema “Kunnen we dit (niet) aan vrijwilligers overlaten?” trokken  Miks welzijn, Welzijn Centraal, Ventura plus en Partoer met de Conferentie Vrijwillige Inzet meer dan 250 belangstellenden uit Zorg en Welzijn. Vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, onderwijs en belangenorganisaties namen deel aan verschillende werkplaatsen waar vrijwilligers en mantelzorgers hun initiatieven, maar ook dilemma’s voorlegden. Dit leverde mooie en verrassende discussies op en een aantal pittige vragen voor Staatssecretaris Van Rijn en de aanwezige Friese wethouders.

10959809_446538935493470_5228434852138529926_n

Dubbele moraal

De middag begon met een key-note speech van Jan Willem Duyvendak die met een verfrissende kijk op de verhoudingen tussen overheid, vrijwilligers en professionals in de zorg flink wat stof deed opwaaien. Jan Willem Duyvendak legde daarbij de link tussen de verzorgingsstaat en het aandeel vrijwilligerswerk; want hoewel men ons anders wil laten geloven blijkt dat in landen waar de omvang van de verzorgingsstaat groot is, de bevolking juist veel vrijwilligerswerk doet. Ook wees hij op de dubbele moraal die bij de overheid lijkt te bestaan als zij het hebben over de participatiemaatschappij. Natuurlijk is het fijn als familie en vrienden ons helpen en dat we er samen voor kunnen zorgen dat we langer thuis kunnen wonen, maar thuisblijven is niet altijd de beste oplossing. Waar is de keuzemogelijkheid gebleven die we altijd hadden?

Uiteindelijk komt dan toch vaak het bezuinigingsargument om de hoek. En dat is een moeilijk te beantwoorden vraag: moeten we meer doen omdat dat beter is voor de hulpvrager, of omdat professionele zorg te kostbaar is geworden

De aanwezigen namen aansluitend deel aan een aantal werkplaatsen waar vrijwilligers hun initiatieven maar ook hun dilemma’s voorlegden. Dit leverde mooie en verrassende discussies op en een aantal pittige vraagstellingen voor staatssecretaris Van Rijn die later op de avond zijn visie gaf of deze ingewikkelde problematiek.

De Conferentie Vrijwillige Inzet werd afgesloten met een forum waar Staatssecretaris Van Rijn plaatsnaam naast o.a. een aantal Friese wethouders en de heer Duyvendak. Onder leiding van een scherpe Arjette Dupree gaven de forumleden antwoord op de soms netelige vragen.

bron; Anke Hoekstra( Venturaplus)

10423733_446526188828078_1459827179316782295_n10955738_446528782161152_7964181636782668769_o