Staatssecretaris Van Rijn te gast bij Conferentie Vrijwillige Inzet

Staatssecretaris Van Rijn te gast bij Conferentie Vrijwillige Inzet
 ggd
“Kunnen we dat (niet)aan vrijwilligers overlaten? Dat is het centrale thema van de Conferentie Vrijwillige Inzet die op 10 februari zal plaatsvinden in het WTC EXPO in Leeuwarden. Het doel van de conferentie is om samen met vrijwilligers, mantelzorgers en professionals de kansen van en de grenzen aan vrijwillige inzet te verkennen. De uitkomst is een advies voor ambtenaren, politici, wethouders en professionals met betrekking tot de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in het sociale domein. Staatssecretaris Van Rijn en Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak zullen aanwezig zijn om hun visie op vrijwillige inzet te presenteren. De conferentie wordt georganiseerd door 4 organisaties werkzaam op het gebied van zorg en welzijn.

Aanleiding
Aanleiding voor het organiseren van deze conferentie is het gelijknamige onderzoek van de Universiteit van Amsterdam olv van Evelien Tonkens en Prof. Dr. J.W. Duyvendak naar de inzet van vrijwilligers in het sociale domein. Door de hervorming van de langdurige zorg en de veranderingen in de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo zal er een steeds groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. De vraag naar deskundige en goed opgeleide vrijwilligers/mantelzorgers zal waarschijnlijk toenemen. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat Welzijn Centraal, Partoer, Venturaplus en MIKS Welzijn besloten hebben een conferentie te organiseren over de kansen van en grenzen aan vrijwillige inzet.

Vragen
Tijdens de conferentie zullen de volgende vragen centraal staan:
• Wat zijn de ervaringen van vrijwilligers en mantelzorgers in de praktijk?
• Zijn zij voldoende toegerust om de (dus niet deze) taken te vervullen?
• Kunnen we wel grote delen van zorg en welzijn overdragen aan vrijwilligers en mantelzorgers?
• Wat betekent de taakverschuiving van betaalde krachten naar de informele zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening?
• Ook de invoering van de nieuwe participatiewet speelt een grote rol met betrekking tot de invulling van de tegenprestatie, wat betekent dat voor mensen met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt?
• Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze mensen goed begeleid worden en dat er vrijwilligerswerk op maat wordt geleverd?

Programma
Staatsecretaris van Rijn zal in zijn speech toelichten hoe we kunnen inzetten op het versterken, verlichten en verbinden van de informele zorg. Prof. Dr.J.W.Duyvendak verzorgt de key- note speech. Als hoogleraar is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en hij is medeauteur van het gelijknamige  boek “Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?”
In een aantal werkplaatsen zullen vrijwilligers en beroepskrachten vertellen tegen welke grenzen ze aanlopen in hun werk, maar ook vertellen ze waar de kansen liggen van vrijwillige inzet.

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Wilt u meer weten over de Conferentie Vrijwillige Inzet? Neem dan contact op met Karin Nijdam, contactpersoon pers, knijdam@mikswelzijn.nl of 06 1159