Tentoonstelling Ruud Bartlema

In de veertig-dagen tijd van 2015, de tijd tussen Aswoensdag en Goede Vrijdag, worden in de Hobbe Van Baerdt Tsjerke in Joure schilderijen van Ruud Bartlema tentoongesteld.

Ruud Bartlema is als beeldend kunstenaar en als theoloog vooral bekend om zijn sterke verbinding met het joodse spirituele denken. Het werk van de joodse denker Martin Buber en de verhalen uit het Chassidisme zijn inspirerend voor zijn leven en werk.
In de tentoonstelling zal ruime aandacht worden besteed aan de zeven schilderijen die hij bij de 72 Godsnamen uit de Joodse mystiek heeft gemaakt. Schilderijen met betekenissen, tekens en lagen.
De andere schilderijen op deze tentoonstelling hebben ook een Bijbels-spirituele lading. Het zijn enkele afbeeldingen van Job en van de Baalschem, de spirituele leider van het Chassidisme.

In de vespers op de zes zondagavonden in deze veertigdagentijd wordt naar aanleiding van een schilderij van Bartlema steeds een naam, een betekenis van God naar voren gehaald.
Zo willen we op een bijzondere manier aandacht besteden aan deze veertigdagentijd.
Het is een tijd van inkeer, van bezinning. Van stap voor stap weer je diepste bestemming zoeken en ervaren.
Ook in de ontmoetingsbijeenkomsten willen we stilstaan bij de betekenissen van de naam van God, en daarin aan onze eigen ervaringen en gevoelens ruimte geven. Centrale vraag is: hoe zie jij God en is dat misschien in de loop van je leven veranderd?

De tentoonstelling is van 14 februari tot en met 4 april, de zaterdag voor Pasen.
De opening is op 13 februari begint om 20.00 uur en burgemeester A. Aalberts zal de tentoonstelling openen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Wim Houtsma, die op de marimba zal spelen.
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen iedere zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.

Bij de tentoonstelling zullen in de Hobbe van Baerdt Tsjerke twee lezingen gehouden worden:
Op 5 maart om 20.00 uur zal Ruud Bartlema een toelichting geven bij zijn schilderijen. Hielke Faber improviseert bij de thema’s van de schilderijen.
Op 12 maart om 19.30 uur zal Marcel Barnard (hoogleraar praktisch Theologie en Literatuurwetenschap in Amsterdam, met ook een bijzondere interesse voor de beeldende kunst) een open inleiding houden over zijn eigen ontwikkeling in relatie tot Godsbeelden.

Bij die lezingen is ook iedereen van harte welkom.

Godsbeelden

Meer info : www.pgjoure.nl