Hare Majesteit Koningin Máxima opent op vrijdag 21 november Brede School Joure Zuid in Joure

DEN HAAG - Portret Prinses Máxima in Paleis Noordeinde in Den Haag

foto: Frank van Beek

De Brede School Joure Zuid is een unieke samenwerking tussen twee basisscholen, de E.A. Borgerschool en de Twa Fjilden, centrum voor de kunsten It Toanhûs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal SKIK en welzijnsorganisatie Miks welzijn. De Brede School Joure Zuid is gerealiseerd dankzij financiering van en in samenwerking met de gemeente De Friese Meren en de voormalige gemeente Skarsterlân.

De bouw van de school is op innovatieve wijze aanbesteed. Dat betekent dat de aanbesteding betrekking had op zowel het ontwerp, de bouw én de 25 jaar exploitatie, beheer en onderhoud. Om te komen tot het ontwerp van de school is intensief samengewerkt met de toekomstige gebruikers.

Wat deze brede school zo uniek maakt, is de bijzondere combinatie van maatschappelijke functies die elkaar aanvullen en versterken. De school is meer dan een verzamelgebouw. Het is een plek die in het teken staat van talentontwikkeling en waar kinderen en andere gebruikers zich maximaal kunnen ontplooien en gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten en kennis. Koningin Máxima brengt een bezoek aan de school en zal samen met de kinderen de openingshandeling verrichten. Ook spreekt de Koningin met vrijwilligers, medewerkers, ouders, de projectleider en anderen, die bij de realisatie betrokken zijn geweest.

Dankzij de samenwerking is er binnen de brede school veel aandacht voor muzikale en kunstzinnige vorming. Centrum voor de kunsten It Toanhûs heeft onder andere een leerorkest gevormd. De kinderen in het leerorkest zijn net gestart met het bespelen van hun instrumenten. Zij zullen Koningin Máxima tijdens de opening een kleine demonstratie geven.

In de Brede School is ruimte voor ontmoeting. Het gebouw vervult een centrale rol in de wijk, als ontmoetingcentrum voor jong en oud. Vrijwilligers maken het reilen en zeilen in en om de school mogelijk, deels als uitvoering van de participatiewet.

Er vinden de hele dag feestelijke activiteiten plaats op de school, waaraan alle participanten letterlijk hun eigen kleur hebben gegeven.

Bron: www.defriesemeren.nl © RVD