Sport op basisscholen

‘Sport op Basisscholen’ is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Sport op Basisscholen biedt kinderen een kans om met plezier hun talenten te ontdekken door te sporten en te bewegen. Dit wordt aangeboden tijdens de gymlessen op school. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid en verbetering van de motoriek van kinderen, maar bevordert ook het leer- en concentratievermogen.

De gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten, in samenwerking met groepsleerkrachten van school om zo het bewegingsonderwijs te versterken.

‘Sport op Basisscholen’ doet zijn naam steeds meer recht aan. De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen wordt steeds groter. Dit schooljaar zijn er al volleybal- en basketballessen onder schooltijd verzorgd door sportverenigingen. Ook zijn er al gesprekken gaande met hockey-, tennis-, en badmintonvereningen.