Miks welzijn heeft haar kwaliteit weer bewezen bij HKZ audit

HKZ gecertificeerdAfgelopen dinsdag, 26 augustus, zijn wij voor de 5e maal geaudit i.v.m. onze HKZ-certificering.
Deze audit hebben wij afgesloten zonder bevindingen.
Dit betekent dat onze basis, ook in deze tijden van veranderingen, goed en stabiel is.

Een HKZ certificaat wordt verstrekt voor een periode van 3 jaar. Miks wlzijn is sinds 2010 gecertificeerd. In 2013 hebben wij onze eerste hercertificering behaald. Jaarlijks vindt er een periodieke audit plaats om kwaliteitsborging te controleren.