Feestelijke afsluiting KKEK-project

Kleine kernen-project activeert bewoners

JOURE – De aanpak van het project Kleine Kernen hebben Eigen Krachten (KKEK), dat vanaf 2011 op zes plekken in het oostelijk deel van De Friese Meren heeft plaatsgevonden, werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit de eindevaluatie die maandagmiddag tijdens de feestelijke afsluiting in het Miks-gebouw in Joure is gepresenteerd.

Het project werd uitgevoerd door Miks welzijn. De projectleiding is alle drie jaar in handen geweest van Gerry Broersma, opbouwwerker van Miks. Hij kreeg hulp van studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Het Oranjefonds en het VSB-fonds gaven financiële ondersteuning.

Het driejarige project vond plaats in Terkaple en omgeving, de Jouster wijken Wyldehoarne en Blaauwhof, Ouwsterhaule, Oudehaske en Vegelinsoord. Bij het project is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met bestaande organisaties als wijk- en dorpsbelangen. Ruim zeventig bewoners uit elf buurten en dorpen wilden iets betekenen voor buurtgenoten en namen deel aan het project. Zo’n veertig inwoners waren maandagmiddag aanwezig bij de overhandiging van het eindrapport aan de vertegenwoordigers van het Oranjefonds en het VSB-fondkkek-rapport-overhandiging-miks_1s.

Doel van KKEK was om in een dorp of buurt een groep van vijf tot acht bewoners samen te stellen, die signalen en ideeën op het terrein van onderlinge hulp omzet in activiteiten en voorzieningen. Het gaat dan om zaken als een burenhulpcentrale, koffieochtenden of ontmoetingsactiviteiten. De groep, of een contactpersoon ervan, wordt tevens aanspreekpunt in dorp of buurt voor het WMO-loket. Op deze manier wordt hulp en zorg georganiseerd met vrijwilligers of professionals.

Eindrapport wordt overgedragen aan VSB-fonds

Uit de evaluatie is gebleken dat met KKEK concrete resultaten worden behaald. De onderlinge hulp in de woonbuurt verbetert en activeert bewoners. Huisbezoeken en -gesprekken waren het meest effectief. Bewoners gingen tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek, waardoor bewustwording groeide omdat ervaringen en opvattingen met elkaar werden gedeeld. De betrokkenheid kreeg een stimulans. Bovendien bleek dat buurtbewoners, die aan een huiskamergesprek deelnamen, zich bijna altijd inzetten bij vervolgacties. Nadeel is echter dat deze vorm intensief is en veel voorbereiding vergt.