Mantelzorgcafé bij Miks welzijn

Dinsdag 8 april van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Steunpunt Mantelzorg van Miks welzijn het Mantelzorgcafé, aan de Brugstraat 1 te Joure. Het Mantelzorgcafé is bedoeld voor mantelzorgers en gericht op contact, ontspanning en verdieping.

Het Mantelzorgcafé staat ditmaal in het teken van ‘De praktijk van mantelzorgondersteuning nu en in de toekomst’. Er zijn twee gastsprekers uitgenodigd.  De heer Van der Krieke, regioadviseur van MEZZO, en mevrouw Nieuwenhuis, vormgever van het beleid voor mantelzorgondersteuning in De Friese Meren.

Bent u mantelzorger en wilt u ook graag komen? Dan bent u van harte welkom! Zo nodig, kunnen de Stand-by-vrijwilligers ingeschakeld worden voor vervangende mantelzorg. Geef dit dan aan bij uw opgave.

Deelname aan het mantelzorgcafé is gratis. Opgave kan bij Miks welzijn via 0513-414593 of telefoon@miks-welzijn.nl.