CineMiks Lente-special

De nieuwe Wildernis en The only Son bij CineMiks Lente-special
Op woensdag 16 april wordt de CineMiks Lente-special georganiseerd. Ter afsluiting van het filmseizoen vertoont Miks welzijn aan de Brugstraat 1 te Joure twee actuele documentaires: De Nieuwe Wildernis en The Only Son. De eerste film start om 16 uur en de tweede om 19.45 uur. Tussendoor is er de mogelijkheid om aan te schuiven bij een buffetje. Beide films worden op een groot scherm vertoond, voor het (bijna) echte bioscoop gevoel!
Middagfilm
Vanaf 15.30 uur staat bij Miks de koffie of thee klaar. Aansluitend wordt de eerste film vertoond: De Nieuwe Wildernis. Deze prachtige documentaire uit 2013 laat zien hoe in Nederland, één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen, een natuurgebied van internationale allure is ontwikkeld: de Oostvaarders-plassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde Konikpaarden van Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt. De ‘kringloop van het leven’ in de Oostvaardersplassen wordt schitterend in beeld gebracht; soms aangrijpend, maar ook humoristisch en vertederend.
Gezamenlijke maaltijd
Rond 18.30 uur is het tijd voor een heerlijk buffetje, waarbij u gezellig met elkaar een praatje kunt maken.
Avondfilm
Vanaf 19.30 uur kan men binnenlopen voor de tweede film: The Only Son, die om 19.45 start. Pema is The only Son en wordt geacht terug te keren naar zijn geboortedorp om met een lokaal meisje te trouwen en voor zijn ouders te zorgen. Hij en zijn zusjes groeiden op in een kindertehuis in de stad. Met zijn zusjes, van wie één is opgegroeid bij adoptieouders in Nederland, brengt Pema een bezoek aan het geboortedorp, welke slechts na een tiendaagse voettocht door de bergen te bereiken is. Bij aankomst blijkt al snel dat de ouders erop rekenen dat hun enige zoon zijn verantwoordelijkheid neemt, trouwt en het land zal beheren. Maar Pema ziet geen leven voor zichzelf in het afgelegen gebied, zonder computer of boeken. En hij wil ook zijn zusjes behoeden voor een dergelijk lot. Onder spectaculaire beelden van het berglandschap schrijnt een gevoelig generatieconflict dat de contrasten blootlegt tussen het primitieve leven in de berggemeenschap van de Himalaya, de toekomst die ouders voor hun kinderen willen en het uitsterven van tradities.                               
Opgave voor buffet
Voor het buffet dient u zich op te geven. Dit kan bij Elina de Jong via het telefoonnummer: 0513-414593 of via de mail naar: eldejong@miks-welzijn.nl. Vermeldt daarin uw naam, de film(s) die u bij wilt wonen, uw telefoonnummer en eventuele bijzonderheden.
De entree voor 2 films + buffet bedraagt  € 12,=. Wilt u 1 film + buffet bijwonen, dan bedraagt de entree € 8,=. Wie alleen een film wil kijken betaalt € 4,= per film.
Vervoer
Heeft u vervoer nodig naar CineMiks? Dan kunt u de SVS inschakelen. De vrijwillige chauffeurs van de SVS brengen u tegen een geringe vergoeding naar CineMiks en vice versa. Bel hiervoor op werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur: 0513-418520 (minimaal één dag van te voren).