Ús Fryske taal

Woensdag 12 maart bent u om 14:00 uur van harte welkom bij een lezing over It Frysk en de Fryske wurdboeken.  De heer Anne Dykstra, werkzaam bij de Fryske Akademy, zal op laagdrempelige wijze en met behulp van verduidelijkende beelden vertellen over het oude en het nieuwe Fries, het officiële Fries en over de verschillende Friese dialecten. En hij geeft antwoord op de vraag of Fries een zusje van het Engels is. Tenslotte vertelt de heer Dykstra hoe het Fries vanaf het begin van de 19de eeuw werd vastgelegd in woordenboeken. Natuurlijk wordt deze lezing in ús memmetaal gehouden, met waar nodig extra uitleg in het Nederlands.
Bent u geïnteresseerd in de oorsprong en ontwikkeling van onze Friese taal? Kom dan naar Iepen Doar, Miks welzijn, Brugstraat 1 te Joure. Voor meer informatie kunt u bellen met Miks welzijn op telefoonnummer 0513-414593, en vragen naar Rosalie de Konink. Opgave vooraf is niet nodig. De entree bedraagt € 4,- (inclusief een consumptie).
De Iepen Doar bijeenkomsten worden georganiseerd op diverse woensdagmiddagen door Miks welzijn, in samenwerking met enkele enthousiaste vrijwilligers. Iepen Doar biedt een afwisselend, informatief en gezellig winterprogramma, bedoeld voor iedereen met een brede interesse.