Omdenken op de Vrouwendag

Dit jaar wordt de Internationale Vrouwendag voor Joure en omstreken gevierd op vrijdag 7 maart. Alle vrouwen uit de regio zijn van harte uitgenodigd voor deze feestelijke dag. Miks welzijn heeft een afwisselend programma samengesteld, waarin vrouwen van verschillende generaties en culturen elkaar kunnen ontmoeten. De viering heeft als thema “Omdenken” en bestaat onder andere uit verrassend theater, workshops, Meet&Eat, culturele presentaties en Folk dans.

Actief programma rond Omdenken
Vanaf 14.00 uur staat bij Miks welzijn aan de Brugstraat 1 te Joure de koffie en thee klaar. Hierna gaat om 14.30 uur het programma officieel van start met een korte inleiding over het thema Omdenken door Tjitske Stegenga, directeur Miks welzijn. Omdenken is denken in mogelijkheden in plaats van problemen. Dit leidt tot een optimistischer en creatiever leven. Na de inleiding is er theater met het motto; Omdenken, hoe doe je dat? Hier kan men zowel actief als passief aan meedoen.
Aansluitend is er keuze uit twee workshops. Bij de workshop LachYoga ervaren vrouwen de positieve effecten van “lachen om het lachen”  op lichaam en geest. Bij de workshop Wollige Vrouwen kan men door het vervilten van lontwol, een eigen vrouwfiguurtje maken.
Rond 18.15 uur is de Meet&Eat. Tijdens de soep, brood en ander heerlijks is er genoeg tijd voor mooie ontmoetingen.
Het avondprogramma start rond 19.30 uur met Dit is mijn cultuur! Het zou geweldig zijn als de aanwezige vrouwen hiervoor een voorwerp, foto, lied, traditie of ritueel uit de eigen (familie)cultuur meenemen om iedereen hiermee kennis te laten maken. De Vrouwendag wordt feestelijk afgesloten met een Folk dans; een vrolijke kringdans, die makkelijk onder de knie te krijgen is. Natuurlijk kan er ook zittend van deze swingende afsluiting genoten worden!

Opgave tot 5 maart
Opgave is nodig voor iedereen die de middag of de hele dag mee wil maken. Bij opgave wordt gevraagd aan welke workshop u wilt deelnemen, of u blijft eten (eigen bijdrage € 3,=) en of u ook iets meeneemt voor Dit is mijn cultuur!  Er kunnen max. 50 vrouwen meedoen aan de Vrouwendag, dus aarzel niet en geef u op. Opgave kan telefonisch via 0513-414593 of per email: eldejong@miks-welzijn.nl. Als u slechts het avondprogramma, vanaf 19.30 uur, wilt meemaken, is opgave niet nodig.

Vervoer
Wie niet op eigen gelegenheid naar Miks aan de Brugstraat kan komen, kan de SVS inschakelen. De chauffeurs van deze vrijwillige vervoersdienst brengen u tegen een geringe vergoeding naar de Vrouwendag en vice versa. Bel hiervoor minimaal één dag van te voren tussen 9.00 en 10.30 uur naar SVS:  0513-418520.

Vrouwendag wereldwijd gevierd
Al ruim honderd jaar wordt er wereldwijd op en rond 8 maart aandacht besteed aan de positie van vrouwen en meiden, die nog vaak te wensen overlaat. In Fryslân wordt de Vrouwendag vanaf 1979 gevierd. In ieder land wordt deze dag op een andere manier ingevuld: als een feestdag voor vrouwen, waarop gezamenlijk wordt gegeten en gedanst; als een soort Moederdag, waarop vrouwen bloemen krijgen van hun man of werkgever; of als een politieke dag, waarop aandacht wordt gevraagd voor de verbetering van de maatschappelijke en economische positie van vrouwen, die nog nergens ter wereld gelijkwaardig is aan die van mannen. In Nederland vieren we vooral feest om te herdenken wat er allemaal al is bereikt op het terrein van de vrouwenemancipatie, waarbij vanuit solidariteit wordt gekeken naar de actuele stand van zaken in de rest van de wereld.