Sociaal werk doe je met sociaal werkers!

logo

 

Sociaal werk doe je met Sociaal Werkers. Tien redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

De MOgroep heeft met leden een campagne ontwikkeld om de Sociaal Werker in de schijnwerpers te zetten. De campagne richt zich op beleidsmakers, gemeenten en andere organisaties die samen met Sociaal Werkers de transformatie van het lokale sociaal domein vorm moeten geven. Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep, overhandigde het eerste exemplaar van het campagneboekje aan Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG. Zij deed dit samen met Antoinet Wijnakker, de Sociaal Werker van het jaar 2013.

Het Rijk wil meer verantwoordelijkheid bij burgers leggen, decentraliseert daarom zorg en jeugdzorg naar gemeenten, en voert Passend Onderwijs en de Participatiewet in. Dat is niet zo eenvoudig; daarvoor zijn sociaal werkers hard nodig.

Marijke Vos, bestuursvoorzitter MOgroep: “

 Het klinkt makkelijk: vroegsignaleren, werken met vrijwilligers, bewoners ondersteunen, hulp bieden, eigen kracht versterken en sociale netwerken opbouwen, maar dat is een vak dat door vakmensen gedaan moet worden. Dan denk ik aan sociaal werker Bert in Oss, die actie onderneemt als bewoners zich zorgen maken over de overburen. Daar dan aanbelt, de situatie beoordeelt en het buurtnetwerk inschakelt. Aan Antoinet Wijnakker, Sociaal Werker 2013 en jongerenwerkster uit het Land van Cuijk, die via What’sApp voortdurend contact heeft met haar jongeren, ook als het ’s avonds laat thuis escaleert, en zo ‘haar’ jongeren meehelpt hun eigen weg te vinden.”

De grootste en gedeelde kwaliteit van sociaal werkers is dat ze mensen helpen om op eigen benen te staan en mee te doen in de samenleving. De (preventieve) rol van Sociaal Werkers is juist nu cruciaal om de grote veranderingen zoals bedoeld waar te maken. Er is veel aandacht voor de zwaardere zorggroepen die door de transitie onder de gemeente komt te vallen. Belangrijk, maar er is echt te weinig aandacht voor sociale preventie.

Marijke Vos: “

 Er wordt op verschillende plekken enorm bezuinigd en gemeenten hebben het moeilijk. Maar pas op dat je het sociaal basiswerk niet wegbezuinigt. Voorwaarde voor geslaagde transities is een goeie sociale infrastructuur. En om die te bouwen en onderhouden kun je niet zonder sociaal werkers.”

Sociaal Werkers zijn de verbindende factor tussen zorg, onderwijs, wonen, welzijn en werk. Hun inzet bespaart de samenleving jaarlijks miljoenen. Ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen is het essentieel om te weten wat Sociaal Werkers kunnen betekenen voor burgers en buurten. En wat gemeenten in huis hebben, of nodig hebben in hun wijkteams in deze tijd van transities en bezuinigingen. Sociaal Werkers werken al volgens de eisen van de actuele kwaliteiten van Sociaal Werkers en de meest recente ontwikkelingen in het sociaal domein.  

Indien de video niet (correct) afspeelt, kunt u de volgende link gebruiken: Sociaal Werk doe je met Sociaal Werkers!