Miks welzijn in gesprek over Jeugdagenda en Burgerparticpatie in de Friese Meren

IMAG2273-1 IMAG2288-1

Miks welzijn in gesprek over Jeugdagenda en Burgerparticpatie  in de Friese Meren         

 Donderdagavond 6 februari 2014 heeft Miks welzijn een avond georganiseerd  om met leden van de gemeenteraad in gesprek te gaan  over 2 actuele maatschappelijke  thema’s, namelijk: Burgerparticipatie  en  Jeugdagenda 2014-2018. Hierbij stonden de vragen centraal:

 “Wat kan het welzijnswerk betekenen op het gebied  van burgerparcipatie en  leefbaarheid in de wijken, buurten en dorpen? Hoe lossen we knelpunten op? En wat is de toegevoegde waarde van het welzijnswerk hierin?

 

Bijna alle politieke fracties waren aanwezig, net als Rob van der Holst (Van der Holst coaching), medewerkers van Miks welzijn en actieve buurtbewoners.

Gerry Broersma, Opbouwwerker bij Miks welzijn gaf een presentatie over het project Kleine Kernen eigen Krachten (KeKK). Met dit project heeft burgerparticipatie de afgelopen 4 jaar  op een succesvolle manier vorm  gekregen binnen verschillende dorpen, wijken en buurten in de gemeente. Na de presentatie gingen buurtbewoners en politici met elkaar in gesprek over  de dagelijkse  praktijk. Aan de orde kwam hoe belangrijk het is om hulp te vragen en hulp aan te bieden, maar met name: Hoe breng je die bij elkaar? Op welke manier kan het goed georganiseerd  worden en wat levert het dan op?  De Maatschappelijke Stage werd   als een positieve ontwikkeling genoemd  bij het contact tussen ouderen en jongeren in de buurt.

De Jeugdagenda 2014-2018 kwam ook ter tafel.  Ambulant Jongerenwerker van Miks welzijn, Yvonne Veldkamp leidde het gesprek. Onderwerpen waren onder andere de zelfredzaamheid van jongeren in relatie tot onderhoud van jongerenvoorzieningen, de rol van het voortgezet onderwijs op het gebied van voorlichtingen over  alcohol en drugs en de specifieke aandacht voor risicojongeren. Ook kwam het realiseren van een jeugdraad en de vraag hoe Miks welzijn een ondersteunde factor kan zijn voor jongeren in deze ontwikkeling aan bod.

Tot slot is er nog een filmpje vertoond, welke onlangs geproduceerd door  het leerbedrijf ReMiks 3.0 van Miks welzijn in samenwerking met Swirm. In dit filmpje komen mensen aan het woord die op diverse manieren gebruik hebben gemaakt van de diensten van Miks. Zij vertellen de effecten van het werk van Miks uit eigen ervaring.

 

Miks welzijn kijkt terug op een succesvolle avond!