Workshop ‘Geldzorgen….zorgen voor geld’

geld

Iedere   vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting krijgt er steeds vaker mee   te maken:  te weinig geld. Daarbij krimpen subsidies en stijgen de (vaste)   kosten. Contributies kun je niet onbeperkt verhogen. Kortom: de rek lijkt er   soms helemaal uit. Maar plannen en activiteiten kunnen nog steeds   uitgevoerd worden door het zoeken naar middelen systematisch aan te   pakken. Een goede interne organisatie daarbij is zeer belangrijk.

In   deze workshop worden de beste kansen op een rijtje gezet: begroten ‘zonder’   geld, hulp van fondsen, sponsoring, nieuwe vormen van   donateurschap, evenementen met garantstellingen, financiële acties en   inspelen op het speerpuntenbeleid van overheden. Na afloop ontvangt   iedere deelnemer een werkboek met checklists en stappenplannen.

 

De   workshopleider is Jan Klumper. Jan heeft zijn sporen meer dan verdiend op dit   vlak. Kijk voor meer informatie op zijn website  www.bureaujanklumper.nl

 

De   workshop wordt vier keer gegeven. U kunt kiezen uit de volgende tijden en   locaties:

Dinsdag   25 maart van 14.00 tot 16.30 uur: Nijland

Dinsdag   25 maart van 19.30 tot 22.00 uur: Drachten

Donderdag   3 april van 14.00 tot 16.30 uur: Dokkum

Donderdag   3 april van 19.30 tot 22.00 uur: Franeker

 

De   kosten voor deze workshop zijn 20 euro per persoon  (incl. koffie/thee   en werkboek).

U   kunt zich aanmelden voor 17 maart  via e-mailadres: workshop@partoer.nl 

 

Graag   willen wij de volgende gegevens bij uw aanmelding ontvangen:

Organisatienaam*

Aantal   personen* 

Naam/namen,

Adres   (factuur),

Telefoonnummer,   mailadres,

Graag   de 1e en 2e keus van locatie en tijd vermelden.

 *Indien   van toepassing.

 

De   workshop wordt georganiseerd door Doarpswurk en Partoer in samenwerking met   de  Friese Vrijwilligerscentrales, Sport Fryslân en Keunstwurk.

 

Neem   voor meer informatie contact op met:

Partoer,   Els Bultsma  058-2348500  of  Doarpswurk, Lysbeth Andela    0566-625010