Stop afschaffing verplichte maatschappelijke stage

De meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage, zo bleek dinsdag. Kort voor het debat in de Kamer deed de Besturenraad met een grote groep maatschappelijke organisaties een oproep aan de Tweede Kamer om niet in te stemmen met de plannen van de staatssecretaris. Een politieke meerderheid lijkt deze breed uit de samenleving klinkende oproep te negeren.

Samen met 17 andere maatschappelijke organisaties stuurde de Besturenraad een oproep naar de Tweede Kamer en staatssecretaris Dekker. Onder de ondertekenende organisaties bevinden zich de ANWB, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland. Besturenraad-voorzitter Wim Kuiper: “Dit is een verrassend brede coalitie uit alle delen van de samenleving; een krachtig signaal waar de Tweede Kamer hopelijk naar zal luisteren.”

Oproep genegeerd Maar tijdens het debat over de plannen van Dekker, dinsdag, leek een politieke meerderheid deze breed uit de samenleving klinkende oproep te negeren.

Samen met een groot aantal andere partijen spreekt de MOgroep zich in een brief aan de Tweede Kamer uit voor het behoud van de verplichte maatschappelijke stage. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs presenteerde een voorstel om de maatschappelijke stage op vrijwillige basis voort te zetten. Hiermee zou een bezuiniging van 75 miljoen euro gemoeid zijn. Dinsdag 4 februari behandelde de Tweede Kamer het onderwerp maatschappelijke stage opnieuw.

De betrokken organisaties zien de stage als een belangrijke pijler onder de participatiesamenleving en roepen de Tweede Kamer op om de maatschappelijke stages op alle middelbare scholen te behouden.

Drie jaar geleden is de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs ingevoerd. Een grote hoeveelheid leerlingen krijgt daardoor de kans om te ervaren wat het is om als vrijwilliger aan de slag te zijn. Om iets te doen voor een ander, zonder daar direct iets voor terug te krijgen. Die leerervaring heeft elke nieuwe generatie hard nodig. De scholen zijn een samenwerking aangegaan met de meest uiteenlopende aanbieders van stageplekken in hun omgeving.
Met elkaar is de afgelopen jaren een goede infrastructuur gebouwd om jongeren in aanraking te brengen met vrijwilligerswerk. De inzet van al deze jongeren heeft veel moois te weeg gebracht. Aanvankelijke scepsis is omgeslagen in enthousiasme bij leerlingen, ouders en docenten. Door heel veel mensen is met inzet en passie werk gemaakt van maatschappelijke stages. De MOgroep pleit sinds de eerste geluiden over afschaffen voor behoud van deze pijler van de participatiesamenleving.
De ondertekenende organisaties: ANWB, De Besturenraad, De Zonnebloem, de Hartstichting, Landschapsbeheer Nederland, Mezzo, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Natuurmonumenten, Protestantse Kerk in Nederland, Resto VanHarte, Scouting Nederland, Staatsbosbeheer, Vereniging Katholiek Onderwijs, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Vereniging Nederlandse Poppodia en –festivals, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Youth for Christ.

Monique Kaasdrager