Tropische sferen bij Iepen Doar

Woensdag 9 april begint om 14:00 uur de laatste Iepen Doar bijeenkomst van dit seizoen. De heer Ines Bergsma uit Balk neemt ons te voet en per korjaal mee naar een land dat tot 1975 deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden: Suriname. Prachtige natuuropnamen en mooie verhalen over de contacten met de bevolking, bijna allemaal nog Nederlands sprekend, maken deze dia lezing tot een warm en boeiend verhaal. Ook Paramaribo boeit, een stad waar veel verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar wonen. Suriname, een land zo verbonden met ons, maar tegelijk een tropisch buitenland.

Miks welzijn hoopt ook ù op 9 april bij de laatste Iepen Doar van ons voorjaarprogramma te kunnen begroeten aan de Brugstraat 1 te Joure.  In het najaar zal gestart worden met een nieuwe reeks bijeenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0513-414593 en vragen naar Rosalie de Konink. De entree bedraagt € 4,- (inclusief een consumptie in de pauze).