De notaris bij Iepen Doar

Woensdag 29 januari staat de deur van Miks welzijn om 14:00 uur weer wagenwijd open voor de start van het voorjaarprogramma 2014 van Iepen Doar. De eerste lezing “De notaris met aandacht voor ouderen” is zeer interessant én actueel. De heer Jan Harmsma, sinds 1988 notaris te Joure, geeft een lezing over zijn boeiende werk. Bij vele belangrijke momenten in ons leven, zoals de koop van een huis of de start van een bedrijf, maken we gebruik van een notaris. Maar ook op latere leeftijd kan de notaris een belangrijke rol in ons leven spelen. Bijvoorbeeld als we een testament gaan opstellen; op latere leeftijd gaan trouwen of samenwonen; in een AWBZ voorziening zoals een zorgcentrum gaan wonen; of moeite krijgen met het beheer van de eigen financiën door een mentale ziekte. Natuurlijk is er tijden de lezing voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wij heten u deze middag van harte welkom bij Miks welzijn, Brugstraat 1 te Joure. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer  0513-414593 en vragen naar Rosalie de Konink. Opgave vooraf is niet nodig. De entree bedraagt € 4,- (inclusief een consumptie).

De Iepen Doar bijeenkomsten worden georganiseerd op diverse woensdagmiddagen door Miks welzijn, in samenwerking met enkele enthousiaste vrijwilligers. Iepen Doar biedt een afwisselend, informatief en gezellig winterprogramma, bedoeld voor iedereen met een brede interesse.