Miks welzijn te Joure is FairDuurzaamd!

Miks welzijn te Joure heeft 7 november j.l. het officiële  FairDuurzaamcertificaat overhandigd gekregen met daarop de goede voornemens waar de komende tijd aan gewerkt zal worden. Een FairDuurzaamtraject is bedoeld om op een eenvoudige manier organisaties te motiveren om de wereld met kleine stappen te verbeteren.

logo fairduurzamen

FairDuurzaming Miks welzijnMiks welzijn wil graag dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zich gewaardeerd voelt. Om hieraan bij te dragen organiseren medewerkers van Miks welzijn activiteiten voor jong en oud, geven ze informatie en advies,  en ondersteunen bij het oplossen of verminderen van problemen. Vrijwilligers kunnen voor bemiddeling en ondersteuning  terecht bij het  Vrijwilligers Servicepunt van Miks welzijn. Ontmoeting, Actief meedoen en Steuntje in de rug  zijn de drie pijlers waarmee Miks welzijn haar werk wil realiseren.  Bij Miks welzijn doen ze er van alles om de wereld te verbeteren. In een gesprek met Nanne Andringa, Facilitair  manager bij Miks welzijn, wordt al snel duidelijk dat er veel aandacht is voor duurzaamheid. Hij is dan ook erg enthousiast over het Fairduurzamen: ‘Wij zijn bij Miks welzijn al met duurzaamheid bezig, maar kiezen er nu voor om extra stappen te zetten in een nog duurzamere richting.’

Bij elk FairDuurzaamgesprek ontstaan er goede voornemens waar de komende maanden, dit keer door Miks welzijn, aan gewerkt zal worden. Er is binnen de organisatie al veel aandacht voor duurzaamheid. Zo verplicht het personeel zichzelf om lichten uit te doen en de verwarming een graad lager te zetten. Ook worden er in samenwerking met kerken kerstpakketten uitgedeeld aan  minima en wordt er geregeld een Sociale Lunch voor maatschappelijke organisaties georganiseerd om de verbinding te versterken. Zo worden niet alleen de Planet- en de Profitkant , maar ook de Peoplekant van duurzaamheid belicht.

Miks welzijn zal naar aanleiding van het invullen van de Quickscan gebruik gaan maken van LED-lampen en zij zal waterbespaarders installeren.  Daarnaast zullen zij duurzame producten verankeren in het inkoopbeleid. Deze voornemens staan op het FairDuurzaamcertificaat dat Deborah Goeree, projectmedewerkster van Tûmba, op 7 november j.l. heeft overhandigd  als aftrap van het FairDuurzaamtraject waaraan Miks welzijn  deelneemt.

FairDuurzamen is een onderdeel van het project Consumptie Verplicht. In Fryslân en Groningen ligt de organisatie van dit project in handen van Tûmba. FairDuurzamen kan iedereen. FairDuurzamen is een werkwoord, een combinatie van de woorden ‘fair’ (eerlijk) en duurzaam. Door te FairDuurzamen kan iedereen actief bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Voor deelnemende organisaties kunnen kleine veranderingen een gunstige uitwerking hebben voor de organisatie  zelf. Het besparen van energie, het gebruiken van minder papier en ruimte kan bijvoorbeeld heel wat kosten besparen. Daarnaast kan het voor de organisatie ook voordelen opleveren om je als organisatie te profileren als een instelling die zich inzet voor People, Planet en Profit.

Het FairDuurzamen zet aan tot het maken van keuzes die sociaal wenselijk, ecologisch én economisch verantwoord zijn. Hierbij staat centraal dat het de partij of organisatie  weinig of geen geld kost. Het is de kunst om in te zien dat je de wereld kan verbeteren met kleine stapjes! One step at a time.

Dit programma wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

logo MBZ