Pilot kernteam Joure

Op dinsdag 29 oktober heeft de aftrap van de pilot Kern team Joure plaatsgevonden.

Aftrap kernteamDeze Pilot is tot stand gekomen in opdracht van de uitvoeringsorganisatie De Friese Meren en is ontstaan na deelname aan de regionale bijeenkomsten en denktanks over de transitie en transformatie van de jeugdzorg. De basis hiervoor ligt in de nota Meeerkracht. De pilot is bedoeld als voorloper op de ontwikkelingen naar de gemeente De Friese Meren en wordt uitgevoerd in het gebied Joure. De ervaringen zullen input leveren voor de wijze waarop de gemeente de taken zal gaan oppakken in het sociale domein en bij de harmonisatie na het ontstaan van de nieuwe gemeente De Friese Meren. De programmamanager Sociaal Domein De Friese Meren i.o. kan zich vinden in deze pilot. 


 

Pilot “Kernteam Joure”
Hoe kan de situatie van inwoners (individuen, gezinnen en kinderen) met problemen in Joure verder worden verbeterd en hoe kunnen we beter klaar zijn voor de taken in het sociale domein, die in 2015 naar de gemeente toekomen? Hiervoor is deze pilot uitgewerkt.
Analyses van multi probleemsituaties bij inwoners (individuen en gezinnen met kinderen) laten zien dat problemen vaak al in de vroege jeugdjaren van kinderen en in jonge gezinnen ontstaan. Veel multi probleemsituaties bestaan al jaren, wanneer ze in het Sociaal Team aan de orde komen. In de huidige situatie moet het mogelijk zijn om in een eerder stadium hulp en begeleiding te bieden. Het gebied waarin de pilot van start zal gaan is Joure.

De volledige tekst kunt u via onderstaande link openen:
Pilot Kern Team Joure