‘Dagbesteding nieuwe stijl’ in Sint Nicolaasga

Vanuit landelijk beleid hebben gemeenten en zorgaanbieders te maken met veranderende verantwoordelijkheden en geldstromen. In de toekomst blijven mensen steeds langer thuis wonen. Om dit te kunnen realiseren wordt er meer en meer een beroep op hun sociale omgeving en op vrijwilligers gedaan. Het is voor alle betrokkenen zaak om nu al in te springen op deze ontwikkelingen.

De samenwerkende gemeente De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân doen dit onder meer door zorgaanbieders mee te laten denken over hoe bepaalde groepen inwoners het best ondersteund kunnen worden in hun specifieke behoefte. Zorgaanbieders konden hiertoe een plan indienen. Zorggroep Hof en Hiem, Maeykehiem en Miks Welzijn zijn door de gemeenten geselecteerd om een vorm van dagbesteding voor (kwetsbare) inwoners op te zetten die aansluit bij de huidige maatschappelijke en financiële ontwikkelingen.

Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals
De dagbesteding voor ouderen van Hof en Hiem wordt hierbij gekoppeld met de welzijnsactiviteiten van Miks. De vrijwilligers van de drie organisaties en de cliënten van Maeykehiem ondersteunen de activiteiten, onder begeleiding van professionals. Het doel is om alle deelnemers te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren in de eigen vertrouwde omgeving. Daarbij worden de activiteiten ontwikkeld op basis van de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Door de samenwerking tussen de zorgorganisaties en Miks Welzijn zijn hier ook meer mogelijkheden voor.

Start in Doniahiem
In januari 2014 gaat de ‘dagbesteding nieuwe stijl’ in eerste instantie als proef van start in Zorgcentrum Doniahiem te Sint Nicolaasga. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang. Het is de bedoeling dat deze nieuwe vorm van dagbesteding later ook beschikbaar wordt binnen de andere grote kernen van De Friese Meren.