Presentatie in de commissie WOS

Tjitske Stegenga directeur/bestuurder van Miks welzijn heeft op 17 oktober jl. een presentatie gegeven in de commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport).
Onderstaand vindt u de uitgeschreven presentatie.

Presentatie Miks welzijn in de commissie WOS op 17 oktober 2013