Pilot ’Soarch yn it doarp’ in Oost-Skarsterlân

OUDEHASKE – Miks welzijn, Thuiszorg Zuidwest Friesland en de zorgconsulenten van fusiegemeente De Friese Meren starten een pilotproject rond de toegang naar de zorg in Oudehaske en omgeving. Recentelijk is de intentieverklaring voor ‘Soarch yn it doarp’ door de drie partijen ondertekend.

Verschillende zorgtaken worden door de rijksoverheid aan de gemeenten overgedragen. Met de pilot willen de zorgconsulenten van de gemeente in de praktijk ervaren hoe de vraag naar hulp of zorg het beste kan worden ingevuld. Drie beroepskrachten, vertegenwoordigd in een Sociaal Wijkteam, zoeken naar goede oplossingen en schakelen daar waar mogelijk het netwerk van de mensen in voordat de stap naar professionele organisaties wordt gemaakt.

“De bedoeling is om te kijken hoe deze invulling van zorg in de praktijk tot z’n recht komt”, legt directeur Tjitske Stegenga van Miks welzijn uit. “Vroeger deden de mensen al snel een beroep op de WMO, ook als het gaat om de vraag naar een scootmobiel, een traplift of thuiszorg. Met het Sociale Team wordt er samen met de mensen naar een oplossing gezocht. In sommige gevallen kan die oplossing in de omgeving worden gevonden. Denk bijvoorbeeld aan een buurvrouw die af en toe wel wil helpen. Het Sociale Team moet deze link gaan leggen.”

Miks welzijn is bij het project betrokken omdat de organisatie veel zaken met vrijwilligers coördineert. “Wij staan met hen in contact en kunnen op die manier de inzet genereren die nodig is om burenhulp rond te krijgen.” De mensen die direct met dit project te maken krijgen, zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Ook andere inwoners van het gebied worden met een speciale folder en brieven nader geïnformeerd. Die worden volgens de gemeente voor het einde van volgende week verstuurd.

De kosten voor de pilot liggen rond de 95.000 euro.

Bron: MarrenNijs.nl