Workshop Puberbrein voor ouders

In het kader van de Week van de Opvoeding organiseren JongFM jongerenwerk en Miks welzijn, in samenwerking met het CJG Zuidwest Fryslân en het CJG Skarsterlân, op 3 locaties de workshop Puberbrein. De workshop is bedoeld voor ouders en verzorgers van pubers. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van het brein bij pubers. Uit onderzoek is gebleken dat de hersenen van de mens pas volgroeid zijn op de leeftijd van ongeveer 24 jaar. Dat betekent dat pubers nog niet in staat zijn om als zelfstandige mensen door het leven te gaan. Toch zeggen pubers vaak dat ze zich prima kunnen redden en de bemoeienis van ouders kunnen missen als kiespijn. Vraag is hoe ouders daar het beste mee om kunnen gaan.

René Koens
De workshop wordt verzorgd door René Koens van Timpaan Onderwijs. Hij vertelt over de ontwikkeling van de hersenen en geeft praktische tips voor thuis. René Koens geeft de workshop niet zozeer als ‘deskundige’, maar meer als vader van pubers. Hij gaat in op vragen en dilemma’s die voor opvoeders herkenbaar zijn en waar hij uit ervaring over mee kan praten. De workshop is gepland op 11 oktober in Lemmer, 16 oktober in Balk en 18 oktober in Joure. Voor een compleet overzicht van alle activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding: kijk op www.cjgzwf.nl en www.cjgskasterlân.nl.

De workshop in Joure vindt plaats bij Miks welzijn, Brugstraat 1. Opgave kan t/m 14 oktober telefonisch: 0513-414593 of via email: info@miks-welzijn.nl

Voor meer informatie:
JongFM Jongerenwerk
Lemsterland en Gaasterlân-Sleat
Ov. Van der Holst Coaching
T. 06-11403385
E. info@vanderholstcoaching.nl
I. http://www.vanderholstcoaching.nl

Miks welzijn
Brugstraat 1
T. 0513-414593
E. info@miks-welzijn.nl
I. http://www.miks-welzijn.nl