Nieuwsbrief VSp juli 2013

In deze nieuwsbrief o.a.:
 
Slotbijeenkomst Maatschappelijke Stage (MAS)
Meer dan tweehonderd leerlingen van OSG Sevenwolden en Bornego College in Joure hebben het afgelopen schooljaar hun Maatschappelijke Stage doorlopen. De MAS is sinds 2011 een verplichte stage voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage zetten de leerlingen zich, naast hun reguliere lessen, minimaal dertig uren in voor vrijwilligerswerk. De MAS heeft als doel…

Opfriscursus ‘Penningmeester voor Verenigingen’
Nederland kent talloze verenigingen, groot en klein. De boekhouding binnen verenigingen wordt meestal gedaan door de penningmeester, veelal in zijn of haar vrije tijd.
Het Vrijwilligers Servicepunt organiseert een opfriscursus. Deze cursus is gericht op…

Nationale Burendag 21 september 2013
Op 21 september viert Nederland voor de achtste keer Burendag. Dit jaar met als thema: „koppen bij elkaar‟. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar in het vierde weekend van september gevierd. In 2012 deden ruim 1,2 miljoen Nederlanders mee aan Burendag.
Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maakten…

En uiteraard worden er weer enkele vacatures uitgelicht.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief VSP julie 2013