Themabijeenkomst voor vrijwilligers “Kom de deur uit”

Miks welzijn heeft in het kader van de integrale aanpak eenzaamheid op dinsdag 14 mei jl. een interactieve en prikkelende bijeenkomst georganiseerd met het thema ‘Kom de deur uit. Deze themabijeenkomst was speciaal voor vrijwilligers die in hun werkzaamheden te maken krijgen met eenzame mensen.
De stap nemen om de deur uit te gaan is dikwijls erg lastig voor mensen die zich eenzaam voelen. Een vrijwilliger kan een eenzame gast of cliënt niet ‘dwingen’ om de deur uit te gaan. Maar wat kan de vrijwilliger wèl doen? Tijdens deze themabijeenkomst is kennis aangereikt over het onderwerp eenzaamheid met als doel te kijken welke mogelijkheden er nog wel zijn om de deur uit te komen. De reacties van de 11 deelnemers waren zeer positief: ”Het is niet dat je veel nieuwe termen hoort, maar het is belangrijk dat we het over dit thema hebben, met name over wat je WEL kunt doen.”