Nieuwsbrief 2 Centrum Jeugd en Gezin

De tweede nieuwsbrief van het Centrum voor Jeugd en Gezin Skarsterlân met o.a.:

Week van de Opvoeding: 7 – 13 oktober 2013
Van 7 tot 13 oktober staat Nederland voor de derde keer in het teken van De Week van de Opvoeding. Ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren krijgen die week weer volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over opvoeden en opgroeien. Een positieve benadering staat daarbij voorop. Thema voor…

Wat is de Verwijsindex?
Met de meeste kinderen en jongeren in de provincie Friesland gaat het gelukkig goed. Er is echter een categorie kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar dat risico’s loopt of met problemen kampt. Het is belangrijk dat we die kinderen/jongeren in beeld krijgen en houden. Kinderen hebben recht op bescherming, op een goede opvoeding…

De volledige artikelen kunt u in via onderstaande link lezen.
CJG Nieuwsbrief Skarsterlan nummer 2