Nieuwsbrief 1 Centrum Jeugd en Gezin

De eerste nieuwsbrief van het Centrum Jeugd en Gezin Skarsterlân over Voor- en Vroegschoolse Educatie met o.a.:

Wat houdt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in?
Vanaf 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de voor- en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. De voorschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vroegschoolse educatie gebeurt in basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen. Tot 2006 werd ook…

Peuteropvang of peuterspeelzaal?
Beide zijn hetzelfde en de werkwijze is beslist niet anders. Het verschil zit in de wijze van betaling van de ouderbijdrage. Ouders die beide werken, of een alleenstaande ouder die werkt, kan/kunnen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Deze ouders krijgen van SKIK, de stichting voor kinderopvang, de totale kosten…

Hernieuwde start samenwerking “Bûkemantsjes” en basisscholen.
Peuterspeelzaal “de Bûkemantsjes” uit Sint Nicolaasga en de basisscholen uit Sint Nicolaasga en Langweer gaan wederom meer samenwerken in het belang van de taalontwikkeling van de kinderen. In het kader van de VVE ontwikkelingen binnen Skarsterlân zijn de peuterspeelzaalleidster en de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van de genoemde basisscholen weer meer met elkaar in contact gekomen. Enkele jaren geleden…

De volledige artikelen kunt u in via onderstaande link lezen.
CJG Nieuwsbrief Skarsterlan nummer 1